מרכז רפואי קפלן - המחלקה לכירורגיה פלטסית - רופאים

x

'ד"ר ד"ר אורי שולמן
רופא בכיר
כתובת:מרכז רפואי קפלן, דרך פסטרנק רחובות, ת.ד 1, 76100
טלפון:08-9441294
'ד"ר ד"ר אניטה וילן
רופאה בכירה
כתובת:מרכז רפואי קפלן, דרך פסטרנק רחובות, ת.ד 1, 76100
טלפון:08-9441294
'ד"ר ד"ר יעקב דביר
רופא בכיר
כתובת:מרכז רפואי קפלן, דרך פסטרנק רחובות, ת.ד 1, 76100
טלפון:08-9441294
'ד"ר ד"ר ישי וואהל
סגן מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית
כתובת:מרכז רפואי קפלן, דרך פסטרנק רחובות, ת.ד 1, 76100
טלפון:08-9441294
'ד"ר ד"ר עמוס לויאב
כתובת:וייצמן 21, תל-אביב
טלפון:03-6856555